Mötes dagar 2018/2019

Precidiemöte torssdagen den 25/1          

Styrelsesammanträde torsdagen den 15/2       

Precidiemöte torsdagen den 1/3                                                                        

Årsstämma torsdagen den 19/4    

Precidiemöte torsdagen den 3/5                        

Styrelsesammanträde torsdagen den 14/6   

Precidiemöte torsdagen den 23/8         

Styrelsesammanträde torsdagen den 13/9

Precidiemöte torsdagen den 18/10                     

Styrelsesammanträde torsdagen den 15/11

Precidiemöte torssdagen den 24/1

Styrelsesammanträde torsdagen den 14/2

Precidiemöte torsdagen den 7/3                                                  

Årsstämma torsdagen den 25/4

 

Protokoll

Styrelsemötet 18-06-14

Styrelsemötet 18-02-15

Styrelsemötet 17-11-16

Styrelsemötet 17-09-14

Styrelsemötet 17-06-01

Styrelsemötet 16-11-17

Styrelsemötet 16-05-31

Styrelsemötet 16-04-16

Styrelsemötet 16-02-17

Styrelsemötet 15-11-19

Styrelsemötet 15-09-17

Styrelsemötet 15-06-17

Styrelsemötet 15-02-26